درباره ی من

معصومه خزاعی هستم علاقه مند به یادگیری و تلاش در بکارگیری آموخته ها و یافته هایم در زندگی می باشم. همچنین می خواهم با تمرین نوشتن در مسیر مهارت تسلط کلامی قدم بردارم. پس اینجا را محلی برای تمرین، اصلاح، بهبود و توسعه مهارت نوشتن و تسلط کلامی می دانم.

همچنین نگارش را با هدف تمرین فکر کردن به صورت عمیق و توانمند شدن در تحلیل انجام می دهم. نوشتن را به عنوان میکرواکشنی برای دستیابی به اهدافم انتخاب کرده ام. می خواهم درآن از دغدغه هایم، فکرها، یادگیری ها، کتاب های مورد مطالعه و چالش های پیش رویم بنویسم.

امیدوارم شاگردی کردن و تمرین نوشتن در دستیابی به اهدافم مثمر ثمر واقع شود و در این مسیر به تدریج تغییر، رشد و شکوفایی را تجربه کنم.

دیدگاه ها بسته است.