دلنوشته

می توانیم کمک هایمان را بی بهانه و نه در ازای جبران انجام دهیم.
می توانیم کفه ترازوی زندگیمان را بیشتر با انرژی و آرامش دادن به اطرافیانمان به نسبت کدورت و رنجش خاطر نا متعادل کنیم
می توانیم عضو مفید، اثربخش و شادی

بیشتر بخوانید
هفت عادت مردمان موثر

پیش نوشت: در بخش معرفی کتاب سعی دارم کتاب هایی را که مطالعه کرده ام و برایم آموزنده بوده است را به اختصار بازگو نمایم. آنچه در اینجا می نویسم صرفا برداشت شخصی من از این کتاب است.
کتاب هفت عادت مردمان موثر نوشته استیون

بیشتر بخوانید