انگیزه ی نوشتن

جمعه مفیدی رو پشت سر گذاشتم و تونستم به یکسری کارهای عقب افتاده ام برسم. از خوندن دقیق درس های تفکر نقادانه در متمم تا مرور لغات انگلیسی که شامل ۳۰۰۰ لغت انگلیسی که بیشتر در نوشتن و خواندن بکار برده می شود و توسط

بیشتر بخوانید