زیر ذره بین

چقدر جالب است متقارن شدن بعضی اتفاقات با صحبت هایی که چند روز گذشته شنیدیم یا با جملاتی که به تازگی در کتابی خوانده ایم. در جایی شنیده بودم که اینها نشانه هایی در اطراف ماست. نمی دانم تا چه حد درست است به هر

بیشتر بخوانید