چگونه سوال بپرسیم؟

وقتی در میان دوستانم کسانی را می بینم که شفاف سوال می پرسند و مشخص است که بر اساس فکر و اندیشه سوالاتی را مطرح می کنند به حالشان غبطه می خورم. نکته ای که امروز محمدرضا شعبانعلی معلم خوبمان در پاسخ به کامنت یکی از دوستان مطرح کرده بودند بسیار آموزنده بود.

ایشان اظهار داشتند چه بسا انسان ها با سوالاتشان توصیف دنیایی را می کنند که در ذهنشان وجود دارد و به این شکل مدل ذهنی و تحلیل هایشان را بیان می کنند اما در جواب دادن عموما بر اساس گفته ها و اظهارات شنیده و خوانده شده اطلاعاتی را چه بسا نا آگاهانه تکرار و بیان می کنند.

ایشان خاطره ای را از کلاسهای مذاکره در سالهای گذشته مطرح کردند. از بچه ها می خواستند سوالی را مطرح کنند و سپس سعی کنند آن سوال را به ۱۰ شکل دیگر مطرح کنند و بعد از آن از خودشان دفاع کنند و توضیح دهند چرا آن سوال را مطرح کردند و سوالات دیگر را انتخاب نکردند که نتیجه این تمرین را شگفت انگیز توصیف کرده بودند.

برای انجام این تمرین من از سوالی که در قسمت گفتگو با دوستان در روزنوشته های ایشان مطرح کرده بودم شروع می کنم. سوالم این بود که چطورشما ارتباطاتتان با دیگران را مدیریت می کنید؟

۱۰ شکل دیگر این سوال:

۱- سهم ارتباطات شما با همه اطرافیانتان به چه میزان است؟

۲- شما برای ارتباط با اطرافیانتان چه معیارهایی را در نظر می گیرید؟

۳- بطور کلی آیا ارتباط با اطرافیان جزو دغدغه های شما بحساب می آید؟

۴- کیفیت ارتباط با اطرافیانتان به چه شکلی است؟

۵- آیا ارتباط با اطرافیانتان بر اساس اولویت بندی خاصی صورت می پذیرد؟

۶-  پیگیری اهداف تان در اولویت است یا ارتباط با اطرافیانتان؟

۷- در ارتباط با اطرافیانتان رضایت خودتان را بیشتر مدنظر قرار می دهید یا تائید و رضایت اطرافیان؟

۸- برای کاهش گله مندی و دلخوری اطرافیان از ارتباط کم با آنها چه تدابیری اندیشیدید؟

۹- هزینه و فایده ارتباط با اطرافیان در مقایسه با پیگیری اهداف و خواسته های شخصی بر اساس چه معیارهایی می سنجید؟

۱۰- در مسیر زندگی برای دستیابی به اهداف تان  از یک سو و داشتن ارتباط با کیفیت مطلوب با اطرافیان از سوی دیگر چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

۱۱- تا چه میزان توانستید ارتباط با اطرافیان را همسو و در راستای اهدافتان مدیریت کنید؟

۱۲- آیا مدیریت ارتباط با اطرافیان و پیگیری اهداف دو مقوله مستقل اند و ارتباطی با یکدیگر ندارند؟

۱۳- در صورت مرتبط بودن این دو مقوله (ارتباط با دیگران و پیگیری اهداف)  چه فرایندی را جهت توسعه، تقویت و پیش روی آنها پیشنهاد می کنید؟

تمرین دوست داشتنی و جذابی بود. سعی می کنم در سوال کردن بیشتر دقت کنم و بیشتر به تحلیل و انعکاس افکارم از طریق پرسیدن سوال بپردازم. به نظرم سوال آخرم با توجه به اینکه همه جانبه تر است می تواند نسبت به سایر سوالات، پرسش بهتری باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *