دوست خوب

استاندارد

زمانیکه خوشحالی، پر انرژی ای، سرحالی یا وقتایی که حرفی داری، دغدغه ای داری، دلخوری داری خوبه که کسانی رو داشته باشی تا راحت بتونی باهاشون صحبت کنی، بدونی اونها هم سراپا گوشند، حاضرند لحظاتی رو به حرف هات گوش بدن، سریع قضاوتت نکنن یا بهت برچسب نزنن.

چقدر شیرینه وجود دوستانی که در افکار، دیدگاه ها، ارزش ها، دغدغه ها و اولویت ها نقاط اشتراک زیادی با هم داشته باشید.

چقدر خوبه داشتن دوستی که همراهت باشه، باهم یاد بگیرید، از هم یاد بگیرید، به هم یاد بدید و با هم تلاش کنید برای توسعه ادراک از محیط اطراف و تجربه کردن.

البته بسیار دلپذیره داشتن دوستی که به تو، آرامش رو هدیه کنه و دنیا را برات به جای بهتری تبدیل کنه.

 جاودانه در دلها جای می گیرند دوستانیکه بی حساب یاد می دهند و بی منت راهنما و راهگشای زندگی هستند.