دوست خوب

زمانیکه خوشحالی، پر انرژی ای، سرحالی یا وقتایی که حرفی داری، دغدغه ای داری، دلخوری داری خوبه که کسانی رو داشته باشی تا راحت بتونی باهاشون صحبت کنی، بدونی اونها هم سراپا گوشند، حاضرند لحظاتی رو به حرف هات گوش بدن، سریع قضاوتت نکنن یا

بیشتر بخوانید