ادراک متفاوت

ادراک متفاوت از رفتارهای و شنیده ها و گفته ها، موضوعی است که بارها در ارتباطات اجتماعی  مشاهده کرده ام. این تفاوت در ادراک را می توان به عوامل مختلفی ارتباط داد از جمله تجربه فردی، ویژگی های شخصیتی، عوامل محیطی، میزان شناخت از محیط اطراف و …

برای مثال: کارمند الف جدی و مسئولیت پذیر است و کارهایی که به او محول شده را در اسرع وقت و کامل به انجام می رساند در مقابل کارمند ب خوش برخورد، خونسرد و بی نظم به امور کاری محول شده رسیدگی می کند.

کارمند الف در جلسات سطوح روسا نیز شرکت داده می شود و گاه در جلسات نظر خود را بصورت شفاف بیان می کند. کارمند ب، مهربان و اغلب با روی خوش با همکاران و ارباب رجوع برخورد می کند.

رابطه بین کارمند الف و ب با وجود متفاوت بودنشان، نزدیک و صمیمانه است. جالب است وقتی تعجب هر یک از کارمندان را در قبال رفتار یکدیگر مشاهده می کنیم.

زمانیکه کارمند ب، از مشکلات و کارها و مسئولیت های بسیارش در محیط خانه و کار ابراز ناراحتی می کند و در عین حال با خونسردی کارها را دقیقه نود به انجام می رساند کارمند الف برایش غیر قابل درک است و با لبخند و تعجب نظاره گر رفتار اوست.

وقتی کارمند الف نظرات و انتقادهایی که در جلسات بیان نموده را با کارمند ب مطرح می کند او با تعجب بسیار شنونده صحبت ها و رفتار اوست و این همه جسارت برایش قابل درک نیست.

همچنین برخورد کارمند الف با مسئول مافوقش بسیار متفاوت با برخورد کارمند ب است و حالا هر یک رفتار دیگری را از نگاه خودشان ادراک می کنند. شاید کارمند الف در نگاه کارمند ب، همکاری جسور و رک یا تند باشد و کارمند ب از نگاه کارمند الف، همکاری بی خیال و خوش سر و زبان باشد. برای اولی خونسردی و آشفتگی غیر قابل درک است و برای دومی شفافیت و صراحت قابل درک نیست.

در این زمینه، بار هستی اثر میلان کوندرا کتابی است که به خوبی تفاوت در ادراک را تبیین و تفسیر نموده است. در پایان این جمله از والتر بنیامین نیز  برایم تداعی شد.

“هرگز نمی توانید انسان ها را وادار کنید که قضاوت نکنند

تنها می توانید شیوه ی قضاوت کردن آنها را تغییر دهید.”

به هر حال هر یک از ما دنیای متفاوتی را نسبت به سایر اطرافیان خود ادراک می کنیم که با در نظر گرفتن این موضوع و آگاهی از آن می توانیم راحت تر و بهتر دنیا را تجربه کنیم.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *