عاقبت خطای به ظاهر کوچک

وقتی با عجله به ایستگاه اتوبوس رسیدم نسبت به روزهای قبل مسافران بیشتری را در ایستگاه منتظر دیدم. بعد از چند لحظه ای قابل رویت بود که اتوبوسی که در حال پیچیدن و حرکت در مسیر مورد نظر بوده، با دیدن بی آر تی روبرویی

بیشتر بخوانید