نظم شخصی

از ابتدای سال کتاب خوندنم منظم بود و تا یک کتاب رو کامل نمی خوندم سراغ کتاب بعدی نمی رفتم. مدتی است کتاب خوندنم به صورت پراکنده انجام شده، دو سه تا کتاب تقریبا با هم شروع کردم و از هر کدوم چند صفحه ای یا چند فصلی خوندم و  دو سه روز بعد سراغ مطالعه کتابی دیگر با موضوعی دیگر  (داستانی، غیر داستانی، علمی، انگیزشی) رفتم. همچنین یکی دو تا کتاب هم قرض گرفتم که تا الان خوندنش رو پشت گوش انداختم.

می خواهم به وضعیت مطالعه کردنم سر و سامان بدهم و هر وقت کتابی را کامل مطالعه کردم و تونستم در موردش چند خطی رو خلاصه بنویسم یا اینکه شاهکار کنم چند خطی بهش اضافه کنم😉 سراغ کتاب بعدی بروم. تا به این شکل از لحاظ روحی به احساس بهتری دست پیدا کنم و بتونم در لیست کارهایی که بایستی تا پایان سال انجام دهم، کارهایی از جنس اقدام کامل داشته باشم نه سبدی شلوغ از کارهای نیمه تمام.

تا پایان سال فرصت زیادی باقی نمونده و با نوشتن در اینجا خواستم خودم رو متعهد کنم با توجه به نظم شخصی عادت مطالعه کردنم رو به روز رسانی و از این آشفتگی رهایی پیدا کنم. در صورتیکه موفق شوم:

  • کتاب هایی که امانت دستم هست را کامل مطالعه کنم و تحویل دهم.
  • کتاب هایی که ناقص مطالعه شده را تکمیل کنم.

بعنوان جایزه و تشویق خودم، چند تا کتاب جدید و خوب برای خودم هدیه بخرم.🙂