نظم شخصی

از ابتدای سال کتاب خوندنم منظم بود و تا یک کتاب رو کامل نمی خوندم سراغ کتاب بعدی نمی رفتم. مدتی است کتاب خوندنم به صورت پراکنده انجام شده، دو سه تا کتاب تقریبا با هم شروع کردم و از هر کدوم چند صفحه ای

بیشتر بخوانید