چشم انداز

در هر برهه زمانی خواسته ها و نیازهای متفاوتی برایم وجود داشته است. اکثر اوقات دلم می خواسته در کوتاه ترین زمان ممکن به صورت کامل به داشتن هر یک از آنها مجهز شوم.
با این حال تجربه نشان داده که این بیش از یک

بیشتر بخوانید