گذشت و جاودانگی

در زنگ تفریح متمم با عنوان “در انتظار یک نگاه آفتاب” به تماشای کارهای برفی سیمون بک نشستم. کمی بعد فکر کردم و سوالات زیر به ذهنم رسید.

چطور می شود کاری بزرگ انجام داد و مهارتی داشت که دستاورد آن برایت بسیار موقت

بیشتر بخوانید