۳ سال با متمم

استاندارد

در هر دوره از زندگی بالاخص در وقفه هایی که در مسیر حرکتم ایجاد می شد، در جستجوی راهکارهای مفید جهت رشد و ترقی مسیر پیش رویم بودم، مسیری که بتواند باعث بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی شود. اگر کسی را می دیدم که از آگاهی و دانش بیشتری برخوردار بود حتما با مصاحبت یا سوال پرسیدن سراغش می رفتم.

دسترسی و پیدا کردن فرد یا افرادی که بی بهانه آموخته ها و دانش شان را در طبق اخلاص بگذارند دشوار بود. در حال حاضر هم  وجود کسانی که از به اشتراک گذاری دانسته هایشان اجتناب می کنند در محیط اطراف قابل مشاهده است. بر این باورم انسان های ضعیف چنین طریقی را در پیش می گیرند.

کمیاب بودن افرادی که بتوانند مسیر بررسی و تحلیل ریز تا درشت مسائل، سوالات و دغدغه ها را به ما نشان دهند و چگونه مواجهه شدن و چگونه حل کردن مشکلات را با بررسی همه جانبه تر بیامورند، پس از گذشت مدت زمان نه چندان کوتاه، با قدم گذاشتن در دنیای تکنولوژی و فضای دیجیتال این مشکل را برایم مرتفع کرد. خوشبختانه حالا حدود سه سال است که با متمایزترین معلم زندگیم محمدرضا شعبانعلی از طریق روزنوشته ها آشنا شدم. نوشته هایش بر روح و جانم آرام نشست و پس از مدتی با سایت متفاوت آموزشی “متمم” آشنا شدم.

اکنون اکثر روزها با مطالعه روزنوشته ها و متمم پله های ترقی را آهسته، متوالی و مستمر با همگامی و همراهی معلم عزیز و دوستان نازنین متممی (با اشتراک گذاری تجربیات ارزشمندشان در پیمودن مسیر رشد و توسعه یاریم کردند) سپری می کنم و توانستم دنیای بهتری با روزهای خاطره انگیز، لذت بخش و اثربخش زیادی را تجربه کنم.

در اکثر اوقات فکر و ذهنم با صحبت ها، جملات و نکاتی که از این طریق می آموزم، طی می شود و سعی می کنم تصمیم مناسب، انتخاب استراتژیک و اقدام شایسته تر را داشته باشم.

ناب ترین رحمت های الهی که شامل حالم شده شاگردی و کسب علم و توسعه دانش و نگرشم در دانشگاه دوست داشتنی متمم با حمایت و پشتیبانی معلم خوبم در کنار دوستان عزیز متممی است.