فواید نوشتن

نوشتن ذهنم را بازسازی می کند. پراکندگی ها و آشفتگی های ذهنی را با ریختن بر روی کاغذ سر و سامان می دهم. تصمیم ها، برنامه ریزی ها و مسائلی که بیش از حد فکرم را مشغول می کند با نوشتن مرتب می کنم. نوشتن محسنات و فواید بسیاری دارد و بعضی از مواردی که تا به امروز از نوشتن نصیبم شده است به شرح زیر است:

  • حرف زدن با خود
  • برون ریزی ذهنی
  • فکر کردن
  • بالا و پایین کردن و نگاه از زوایای مختلف به یک مسئله
  • تصمیم گرفتن
  • نق زدن
  • تعریف کردن
  • آرام شدن و امیدوار کردن خود
  • مرتب سازی و سازماندهی مشغولیت های فکری

نوشتن آرامم می کند. در اوج خستگی و بهم ریختگی فکری با در دست گرفتن قلم و خودکار، هر آنچه در ذهنم می گذرد را بر روی کاغذ یادداشت می کنم. نوشتن را گامی در مسیر اقدام کردن و انجام دادن کاری یا حل مسئله ای می بینم، چه بسیار مواردی که بخاطر دارم پس از نوشتن، توانستم بر روی موضوع مورد نظر تمرکز بیشتری داشته باشم و به راهکارهای مطلوب دسترسی پیدا کنم.

در گذشته فکر نمی کردم یک روزی در آرزوی نویسنده شدن و خوب نوشتن باشم. اکنون یکی از خواسته هایی که برایم در اولویت است خوب نوشتن و کسب مهارت نوشتن و نویسندگی است. برای رسیدن به این مهم از هر گونه تلاشی مضایقه نخواهم کرد و بیش از پیش تمرین نوشتن را جدی می گیریم.

با تامل و چینش متفاوت کلمات و به تسخیر کشیدن واژه ها در قالب جملات برای بیان شفاف و صریح آنچه در ذهن داریم، می توانیم طعم شیرین و لذت بخش نوشتن را بدون توجه به گذر زمان تجربه کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *