اختیار و انتخاب

در مقابل آزادی انتخاب و داشتن اختیار مسئول و پاسخگو هستیم، پس چه خوب است در انتخاب هایمان دقت و وسواس بیشتری داشته باشیم. سعی کنیم به گونه ای انتخاب کنیم که بتوانیم پاسخی قانع کننده در جهت انتخاب هایمان داشته باشیم، طوری انتخاب کنیم

بیشتر بخوانید
روز شکرگذاری

سکانس اول:
یکی از دوستان عزیزم که به تازگی مشغول عکاسی شده، عکسی زیبا از منظره برفی به همراه قندیل های آویزان برایم فرستاد. از او تشکر کردم و گفتم: امسال خیلی برف ندیدم، از دیدن عکست واقعاً لذت بردم.
سکانس دوم:
صبح برای

بیشتر بخوانید
نخستین یادگیری ها

– نقش یادگیری های اولیه در زندگی و کار به چه میزان است؟
-یادگیری های ابتدایی چه اندازه در کیفیت زندگی ما نقش دارند؟
-یادگیری های نخستین تا چه حد در تقویت یا تضعیف ما در محیط کار یا زندگی اثرگذار هستند؟
یادگیری های نخستین

بیشتر بخوانید
به دنبال تمرکز

بخاطر دارم در دوران دبیرستان گاهی در آخرین ساعت کلاس، پس از درس جواب دادنم و زمانیکه  معلم در حال سوال پرسیدن یا گرفتن امتحان شفاهی از سایر بچه ها بود (با وجود همهمه و سرو صدای بچه ها) می توانستم با تمرکز خوبی به

بیشتر بخوانید
روابط و ضوابط

پیش نوشت۱: با دیدن بعضی از محیط های کاری که در آن، روابط نقش پر رنگ تری را نسبت به ضوابط دارد و فرهنگ سازمانی بر پایه میزان برخورداری از رابطه بنا شده است، تصمیم به نوشتن گرفتم.

مفهوم ضوابط و روابط بر اساس

بیشتر بخوانید
معنایابی

برای حرکت و ادامه بازی زندگی نیاز به داشتن انگیزه، هدف،  معنا و مفهوم هستیم. هر کسی با توجه به باورها، ارزش ها و اولویت هایش معنای متفاوتی را جستجو می کند و به امید دستیابی و یافتن آن رهسپار جاده زندگی می شود.
تفاوت

بیشتر بخوانید
فواید نوشتن

نوشتن ذهنم را بازسازی می کند. پراکندگی ها و آشفتگی های ذهنی را با ریختن بر روی کاغذ سر و سامان می دهم. تصمیم ها، برنامه ریزی ها و مسائلی که بیش از حد فکرم را مشغول می کند با نوشتن مرتب می کنم. نوشتن

بیشتر بخوانید
تاثیرگذاری

پیش نوشت: قصد دارم تجربه ها یا مواردی که منجر به کاهش فاصله دانستن تا عمل کردن شده و در حقیقت بکارگیری یادگیری و آموخته هایم در زندگی شخصی یا کاری، که اثر گذار بوده است را با برچسب عملکرد در اینجا یادداشت کنم.
اصل

بیشتر بخوانید
۳ سال با متمم

در هر دوره از زندگی بالاخص در وقفه هایی که در مسیر حرکتم ایجاد می شد، در جستجوی راهکارهای مفید جهت رشد و ترقی مسیر پیش رویم بودم، مسیری که بتواند باعث بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی شود. اگر کسی را می دیدم که

بیشتر بخوانید
غیرمنتظره

وقایع و رویدادهایی که کمتر اتفاق می افتند گاهی تاثیر بزرگتری بر روی ما دارند.
تا چندی پیش تقریبا از صدای زنگ تلفن خاطره بدی بخاطر نداشتم. شنیدن صدای زنگ تلفن، برایم نشانگر این بود که یک دوست یا آشنایی جهت احوالپرسی، انجام کاری، دعوت

بیشتر بخوانید