سرمایه ذهنی

استاندارد

بعضی جملات تاثیر بسیار زیادی بر روی من گذاشته است. البته گوینده جمله هم در این قضیه اثر گذار بوده است. اینکه جملات و حرف ها و سخنان را از زبان چه کسی می شنویم نیز موثر است. گاهی با خواندن بعضی جملات کوتاه، احساس خوشایندی گذرا را تجربه می کنیم و به سرعت نیز فراموش می کنیم و از ذهن مان پاک می شود.

حجم اطلاعات و داده ها در محیط اطرافمان بسیار است. ما نسبت به بعضی کلمات، جملات، صحبت ها و گفته ها حساس تریم، این حساسیت با توجه به مسائل مختلف از جمله مدل ذهنی، نحوه زندگی، اهداف، شخصیت فردی و … می تواند از یک فرد به فرد دیگر متفاوت باشد. به این ترتیب یکسری دانسته ها هستند که با مدل ذهنی ما همخوانی و سنخیت بیشتری دارد یا اینکه دوست داریم یک مدل ذهنی یا حتی یک جمله را بصورت درونی و ذهنی بر وجودمان بیافزاییم. بطور کلی متوجه شده ام که تغییر دادن، اصلاح مدل ذهنی یا حذف یک رفتار اشتباه گاهی بسیار سخت و زمان بر می باشد. با این حال بسیار ارزشمند است در جهت بهبود کیفیت زندگی مان در این راه اراده و همت بسیار داشته باشیم و آنرا سرمایه گذاری بلندمدت و عمیق تصور کنیم.

آنچه در مواجهه با جملات کوتاهی که با فکر و ذهنم همخوانی دارد و ترجیح می دهم به عنوان مدل ذهنی ام باشد را از طریق موارد ذیل جستجو می کنم.

-فکر کردن عمیق تر بر روی کلمات و جملات و تلاش برای نوشتن جملات و تداعی های بیشتر در پی آن می تواند اثربخش باشد.

-مطالعه کردن و خواندن مطالب بیشتر در رابطه با موضوع مورد نظرمان هم می تواند تسهیل کننده در درک بیشتر و نگرش عمیق تر شود.

-جستجو و پیدا کردن مصادیق یا تداعی هایی همسو با آنچه مدنظرم است.

برای اینکه بتوانم جملات، سخنان و مدل ذهنی مفید و مناسب را در خودم درونی کنم بایستی بتوانم با آن ها زندگی کنم یعنی باور داشته باشم و ایمان قلبی به اینکه آن تغییر یا اصلاحات تاثیرگذار در بهبود کیفیت زندگی ام است. بدین طریق با تلاش، تمرین و تکرار در جهت عمل کردن به آنچه باور دارم نسبت به کاهش فاصله دانستن تا عمل کردن اقدام می کنم.

گاهی شده پس از حرف یا صحبتی سریعاً آنرا اصلاح کردم، از این بابت خیلی نگران نیستم و فکر می کنم با این اصلاحات بالاخره روزی باور قلبی و ذهنی ام در عمل مشهود تر خواهد شد. بخاطر دارم در فایل صوتی نقطه شروع آقا معلم عزیزمان این نکته را تاکید داشتند که در بکارگیری کلمات دقیق تر باشیم. در حقیقت دقت در کلمات و جملاتی که بازگو می کنیم بیانگر مدل ذهنی مان است و چه خوب است آنچه مقبول مان است را بتوانیم به نحو شایسته تر ابراز کنیم و نشان دهیم.

تعداد زیادی از جملات و صحبت هایی که بسیار برایم دلنشین و تاثیرگذار بوده و تا مدتی مرا به فکر فرو برده است از آقا معلم عزیزم محمدرضا شعبانعلی شنیدم. بدین ترتیب بسیار دوست دارم و در لحظه لحظه زندگی ام تلاش می کنم تا در مدل ذهنی و عملکردم نمود داشته باشد. آنچه در ادامه نقل می کنم به جز مورد اول، برداشت ذهنی من از جملات و سخنان ایشان است.

-انسان بودن شاید، به معنی تلاش برای بهتر کردن دنیا باشد هر چقدر هم کوچک حتی به اندازه ترسیم گلی ساده بر روی سنگی در بیابان افتاده جایی که هرگز دیده نخواهد شد.

-هر یک از ما برداشت خودمان را از گفته ها و شنیده ها و محیط اطرافمان داریم که متفاوت با واقعیت یا منظور طرف مقابل است.

– ما از قدرت انتخاب و اختیار برخورداریم.

-ما در قبال نحوه استفاده از امکانات در دسترس مان و ظرفیت ها و فرصت هایمان مسئولیم و باید پاسخگو باشیم.

-خیر و شر کارهایمان مشخص نیست با این حال تلاش کنیم دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم تا در هر نقطه این کره خاکی هستیم به نحو شایسته اثرگذار باشیم.

-تفاوت انسان ها در اینست که تا چه میزان می توانند منافع دیگران را تامین کنند.