تتریس

بعضی ساعت ها و روزها و هفته ها و ماهها به شکلی می گذرد که بسیار در حال بالا و پایین شدن و رفع و رجوع کارها و برنامه ریزی برای انجام و اتمام کارهایی است که مسئولیم و بر عهده گرفتیم.
گاهی پیش می

بیشتر بخوانید