سورپرایز

روز پر مشغله ای رو سپری کردم و تو فکر این بودم که راجع به چه چیزی بنویسم. طبق معمول وقتی پا به دنیای دیجیتال می گذارم اولین جاهایی که سر می زنم سایت علمی و آموزشی متمم و دیدن روزنوشته های معلم عزیزم محمدرضا

بیشتر بخوانید