همهمه

گاهی وقت ها غرق در گرفتاری ها و مسائلی می شویم که دل دل می کنیم برای بدست آوردن فرصتی، تا به خودمان و مسائل مورد علاقه مان بپردازیم.
گاهی وقت ها مسائلی پیش می آید که اولویت دارند به خواسته های ما.
گاهی وقت

بیشتر بخوانید