محتاج به دعا

گاهی اوقات تنها کاری که از دستمون بر میاد دعا کردن هست، با داشتن ایمان و یقین به لطف و رحمت بیکران خالق هستی، امیدوار بودن و ایمان به اینکه همه چیز به خیر خواهد گذشت.
پروردگارا عزیزانمان را از مصائب و بلایا مصون بدار

بیشتر بخوانید