شاخص عملکردی و شاخص عملیاتی

مرور دوباره مبحث شاخص عملکردی یا Performance Indicator و شاخص عملیاتی یا Operational Indicators در سایت متمم و خواندن مطلب آموزنده دوست خوبم طاهره خبازی راجع به این موضوع، باعث شد تا در این زمینه بیشتر فکر کنم و آنچه به ذهنم می رسد را

بیشتر بخوانید