مهارت رانندگی

استاندارد

آنچه در اینجا می نویسم برون ریزی ذهنی در رابطه با طی روند بدست آوردن مهارت رانندگی است.

تمرین رانندگی، غالباً مسیری است پر ابهام و ریسک، پر از مانع و دست انداز،

برای کسب این مهارت، عبور از موانع و قدم گذاشتن در فضای مه آلود جاده، بسیار سفر باید کرد.

این راه پر فراز و نشیب، صبوری و تمرین بسیار می طلبد.

برای نیل به استقلال و کسب قدرت، در هر لحظه بایستی با تلاش و پرتوان بر پیچ و خم ها و  اتفاقات غیر منتظره مسلط شد.

در کنار مهارت رانندگی، درس های دیگری از جمله مواجهه با مشکل، مدیریت شرایط ابهام و خطر و استرس، تصمیم گیری و انتخاب مناسب ترین راه در زمانی کوتاه و محدود برایم مرور می شود.

ترس و وابستگی بیش از حد به دیگران، زنجیری است به پا که مانع از اقدام و قدم برداشتن می شود.

باور دارم هر گاه جسارت و جرات به خرج دهیم به نتیجه مطلوب تری دست پیدا می کنم.

مدتی است اولین قدم ها را  در این فضای پر استرس و ابهام آغاز کردم.

دیدن گذری شکوفه های درختان و عبور خونسردانه گربه ای از عرض خیابان برای لحظاتی استرس را از وجودم خارج می کند.

امیدوارم هر چه زودتر بتوانم با استرس کمتر و آرامش بیشتر از کسب این مهارت لذت ببرم.