تحویل سال جدید

لحظه ی سال تحویل را سعی می کنیم در بهترین حال باشیم و برایمان جزو یکی از لحظات استجابت دعاست. برای خانواده، دوستان، معلمین، همکاران و همسایه ها آرزوی خیر و برکت و آرامش می کنیم و برای بیماران طلب شفا و سلامتی می کنیم

بیشتر بخوانید