هدایای نوروزی

از میان هدایای که دریافت کردم تعدادی از آنها برایم بسیار با ارزش و دوست داشتنی است که می خواستم در اینجا اشاره ای به آنها داشته باشم.
یکی از این هدایای متمایز، از طرف آقا معلم عزیز بود که شامل ۲۲۰ دقیقه فایل صوتی

بیشتر بخوانید