مقابله با بی نظمی

استاندارد

مدتی است روال عادی زندگی و یکسری عادت های مثبتی که برای منظم شدن و ثابت موندنش در طول سال گذشته تلاش کرده بودم دچار اختلال شده است. از جمله عادت به سحرخیزی، عادت به منظم نوشتن و وبلاگ نویسی، عادت به خوندن زبان انگلیسی، حتی عادت در منظم خواندن مطالب ارزشمند متمم.

تمام موارد بالا باعث شده عزت نفسم کاهش پیدا کنه، اینکه بخواهم شرایط و موقعیتی که توی این مدت داشتم را برای تلطیف عزت نفسم در نظر بگیرم، یا اینکه مشکل در اتصال به اینترنت و کندی وصل شدن، زمان و انرژی زیادی رو در این مدت از من می گرفت، توجیه و بهانه ای بیش نخواهد بود و مسئله ای حل نمی شود. بهتره دیدن سهم خودم و باور به عوامل درونی رو خدشه دار نکنم و از مسئولیت و  آزادی در انتخاب و اختیار خودم که سهمی در ایجاد این بی نظمی داشته، چشم پوشی نکنم.

به نظرم اینکه طبق نظم و روال معمول توانستم به یکسری عادات مثبت دست پیدا کنم خیلی کار خارق العاده ای نکردم و هنر این باشد که به درجه ای از تعهد برسم که بتوانم در شرایط ابهام و یا در هنگام رویارویی با قوی سیاه هم بتوانم بر تلاش دائمی ام ادامه دهم و پایدار بمانم. البته اگر بخواهم با نگاه واقع بینانه بنگرم، با مسئله بی نظمی روبرو هستم و درجه شکنندگی ام خیلی حاد نشده است. این ها را گفتم تا به هر حال عزت نفسم را نابود نکنم:))

روزهایی که نمی نوشتم یا برای یادگیری زبان انگلیسی مطالعه نداشتم، نوعی پریشانی فکری گریبانگیرم می شد، حالا از این آشفتگی خسته شدم و با نوشتن در اینجا به برون ریزی ذهنی ام کمک کردم. به هر حال آنچه اینجا  نوشتم صرفاً تلنگری به خودم هست. تا پادشکننده باشم و تلاش دائمی و منظم را با انرژی و توان بیشتر از سر بگیرم.