نگاهی ناپخته

در اینجا پاراگراف هایی از نوشته های آلن دوباتن در کتاب یک هفته در فرودگاه، که برایم جالب و قابل تامل بود را آورده ام . سعی کردم در انتهای هر پاراگراف، صرفا جهت تمرین نوشتن، برداشت خودم را بنویسم و آنرا با جملاتی دیگر

بیشتر بخوانید