قاصدک

در دوران بچگی، ظهر که بزرگترها استراحت می کردند تو حیاط می رفتم. گاهی سبد کوچکی بر می داشتم و دونه دونه قاصدک هایی که باد تو حیاط مون آورده بود رو جمع می کردم. شنیده بودم می تونیم آرزوها و خواسته هامون رو به

بیشتر بخوانید