خلاقیت

 
خلاقیت انجام کار به صورت متفاوت و متمایز، در مقایسه با اقدام های گذشته است.
خلاقیت نمایش منحصر به فرد بودن می باشد.
خلاقیت تلاش برای خلق اثری نوین باشد.
خلاقیت جرات امتحان کردن مسیرهای ناآشناست.
خلاقیت در خلق کردن و ساختن به

بیشتر بخوانید