تلاش برای حرفه ای گری

ماجرایی که امروز اتفاق افتاد و حواشی آن را بیان کنم تا چند دقیقه ای بخندید البته شاید خنده تلخ.
پیگیر عدم وصول کارت خودرو بودم که با جستجوی بارکد پست فهمیدم بایستی به پلیس راهور ناجا مراجعه کنم اما کجا؟ نمی دونستم. برای رفتن

بیشتر بخوانید