زیبایی های محیط اطراف

تو این روز های بهاری بعد از اتمام کار و رسیدن به خانه،  بعدازظهرها پیاده روی مختصری را انجام می دهم و سعی می کنم با چشمی بازتر طبیعت زیبا و دل انگیز  محیط اطراف را نظاره گر باشم. استشمام عطر گل ها و لمس

بیشتر بخوانید