جذابیت ناشناخته ها

در حال مطالعه کتاب جستارهایی در باب عشق اثر آلن دوباتن هستم. پس از مطالعه حدود ۷۰ صفحه، افکار پراکنده ام که برگرفته از این مجاورت می باشد را به شرح سطور زیر به نگارش در آوردم.
کدام برایمان جذاب تر است؟

دنیای ناشناخته

بیشتر بخوانید
کهن الگوها

چندی پیش کتابی با عنوان “زندگی برازنده من” موثرترین راهکارهای خویشتن و غنی سازی ارتباط با دیگران اثر کارول. پیرسون و هیو. کی. مار را مطالعه می کردم و در ابتدای امر و قبل از اینکه در قبال مطالعه کتاب شاگردی کرده باشم. به قضاوت

بیشتر بخوانید
نقطه اوج ارزش ها

“مام طبیعت ساز و کاری برای دفاع به ما داده است: همان گونه که در افسانه های اسوپ آمده، یکی از ساز و کارها این است که انگوری را که دستمان به آن نمی رسد (یا نرسیده) ترش بپنداریم. ولی از این سودمندتر، عزت نفسی

بیشتر بخوانید
شناخت دنیای کلمات

وبلاگ نویسی را با هدف پرورش تسلط کلامی در پیش گرفته ام. کوشش کرده ام به تدریج و آرام آرام این هدف را محقق سازم.
درس های پروش تسلط کلامی در متمم و مطالعه کتاب، یادداشت های کاغذی و نوشتن های روزانه را در جهت

بیشتر بخوانید
تقویت حواس پنج گانه

توجه به حواس پنج گانه و تقویت آنها از طریق استفاده و بکارگیری شان با استمداد از طبیعت، باعث شده  درک و تجربه ملموس تری را بدست آورم.
در پیاده روی های عصرانه که گه گاه انجام می دهم. با دست کشیدن بر برگ های

بیشتر بخوانید
نوشتن بر لوح سفید

افکار، صحبت ها و صداهایی که در ذهنم به صورت پراکنده و آشفته رژه می روند را با نوشتن نظم می دهم. افکاری که گاه سرکش و جسور به هر جهت می روند را با نوشتن رام می کنم و به بند می کشم.
دوست

بیشتر بخوانید
تناقض در یادگیری

کتاب “زندگی برازنده من” اثر کارول. اس پیرسون و هیو. کی مار به بحث خود شناسی، تحلیل خویشتن و بهبود، تقویت و غنی سازی ارتباط با دیگران می پردازد.
قسمت های نخستین کتاب به معرفی کهن الگوها می پردازد که می تواند دربرگیرنده مدل هایی

بیشتر بخوانید
مدل ذهنی ماندلبرو

در کتاب قوی سیاه نوشته ی نسیم طالب با ماندلبرو آشنا شدم.
نسیم طالب برای معرفی ماندلبرو، با این تعابیر توصیفش می کند “تنها آموزگار جان داری است که تاکنون داشته ام و برایش احترام قائل ام”.
مدل ذهنی ماندلبرو برای من هم جالب توجه

بیشتر بخوانید
مسیریابی در سفر زندگی

برای سفر زندگی کدام مسیر را بر می گزینیم؟
دستاورد کدام مسیر بیشتر است؟
از کدام مسیر بیشتر منتفع می شویم؟
در کدام مسیر کمتر دچار یاس و ناامیدی می شویم؟
مسیر زندگی از کدام جاده ها می گذرد؟

مسیریاب من تجربه ها،

بیشتر بخوانید
کتاب و کتاب خوانی

کتابهایی که از سال گذشته تا کنون مطالعه کردم شامل فهرست زیر است و عنوان کتاب هایی را که با رنگ آبی مشخص کردم از خواندنش لذت بیشتری بردم.

هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی
بار هستی اثر میلان کوندرا
۷ عادت مردمان موثر

بیشتر بخوانید