نوشتن

درباره چه موضوعی بنویسم؟ چه چیزی بنویسم؟ چگونه بنویسم؟ سوالاتی است که تقریبا اغلب روزها به آن فکر می کنم.
وبلاگ شاهین کلانتری عزیز را که نگاه می کنم، می بینم چقدر خلاقانه هر روز مطلبی برای نوشتن ثبت  می کند. در رابطه با موضوع

بیشتر بخوانید