کبریت خیس

با بخشی از شعر نگو از عباس صفاری در کتاب کبریت خیس، بیشتر ارتباط برقرار کردم. شعری که برایم تداعی کننده توجه به مدیریت زمان است.
در انتظار چه نشسته ای
زمان علف خرس نیست عزیزم
هر ثانیه ی حرام شده اش را
باید حساب

بیشتر بخوانید