حریم مشتری

استاندارد

دیروز برای خرید به یکی از فروشگاه ها رفتیم. تقریباً به هر بخش از فروشگاه مراجعه کردیم و قصد انتخاب و خرید محصولی را داشتیم تعدادی از کارکنان فروش حضور داشتند که با صدای بلند درخواست می کردند محصول شان را ببینیم یا تست کنیم و به تبلیغاتشان گوش کنیم.

به نظرم آمد نسبت به دفعه های گذشته تبلیغات و حضور فروشنده ها زیادشده، در حدی که وقتی در حال انتخاب محصول یا کالایی بودیم و با خانواده مشورت می کردیم. حضور آنها گاه با توضیحاتی که محتوایش از جنس اصرار به انتخاب آنچه آنها توصیه و تبلیغ می کردند، فضا را بر ما تنگ و ناخوشایند می نمود.

در گذشته شاهد رفتارهای دیگری بودم به این شکل که کارکنان با اکراه و به زور پاسخگو سوالات و نیاز مشتریان بودند و امروز می بینم بدون اعلام نیاز به راهنمایی، آنها پشت سر هم صحبت می کنند، تبلیغ می کنند و اصرار بیش از حد برای خرید دارند.

به هر حال در یکی از چنین برخوردهایی، بعد از توضیحات فروشنده، تشکر کردم و محصولی را که با انتخاب خودم بود برداشتم. این وقت گذاشتن و صرف انرژی برای متقاعد کردن مشتری به خرید کالا یا تاکید بر انتخاب محصول مدنظر فروشنده را، نوعی بی احترامی به حریم خصوصی و نادیده گرفتن حق انتخاب مشتری می دانم.

ظاهراً اصل قضیه که رفع نیاز مشتری است چه در گذشته و چه اکنون، به فراموشی سپرده شده و تمرکز بر فروش به هر نحوی در اولویت کار قرار دارد.