کتاب و کتاب خوانی

کتابهایی که از سال گذشته تا کنون مطالعه کردم شامل فهرست زیر است و عنوان کتاب هایی را که با رنگ آبی مشخص کردم از خواندنش لذت بیشتری بردم.

هنر شفاف اندیشیدن اثر رولف دوبلی
بار هستی اثر میلان کوندرا
۷ عادت مردمان موثر

بیشتر بخوانید