مدل ذهنی ماندلبرو

در کتاب قوی سیاه نوشته ی نسیم طالب با ماندلبرو آشنا شدم.

نسیم طالب برای معرفی ماندلبرو، با این تعابیر توصیفش می کند “تنها آموزگار جان داری است که تاکنون داشته ام و برایش احترام قائل ام”.

مدل ذهنی ماندلبرو برای من هم جالب توجه بود. به نظرم شخصیت و افکار او بیانگر داشتن عزت نفس بالایش می باشد.

او با دانشمندان پرآوازه و مشهور بسیاری حشر و نشر داشته و کار علمی انجام داده است، اما با توضیحات نسیم طالب، پیش نیامده بود که نام آنان ورد زبانش باشد. در حقیقت ماندلبرو برعکس افرادی عمل می کرد که پیوسته نام افراد کلیدی و مهم را بر زبان می آورند تا بدین شکل خود را بزرگ و اثربخش قلمداد کنند.

نکته دیگری که متوجه شدم این بود که ماندلبرو به فرایند انجام کار  اهمیت می داد و توجه می کرد. از اعلام اسامی کلیه کسانی که به نحوی در نتیجه بخش بودن و کسب دستاورد، او را یاری رساندند دریغ نمی کرد. او برای فکر و راهنمایی هر یک از افراد که حمایتش کرده بودند، ارزش قائل بود و این موضوع را به راحتی بیان می داشت. در واقع برنده ی واقعی، در فرایند هر کاری کسی می تواند باشد که حمایت ها و همکاری ها را درک کند و میان آنها برای کسب نتیجه مطلوب، رابطه و پیوندی مناسب برقرار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *