شناخت دنیای کلمات

استاندارد

وبلاگ نویسی را با هدف پرورش تسلط کلامی در پیش گرفته ام. کوشش کرده ام به تدریج و آرام آرام این هدف را محقق سازم.

درس های پروش تسلط کلامی در متمم و مطالعه کتاب، یادداشت های کاغذی و نوشتن های روزانه را در جهت بهبود و تقویت  مهارت تسلط کلامی مثمر ثمر می دانم.

چند روز پیش به ایده روزه کلمات که آقامعلم پیشنهاد داده بودند فکر کردم و صرفا از ذهنم گذشت😉

مدتی هم هست که دوست خوبم شاهین کلانتری عزیز هم در وبلاگش بخشی از پست هایش را به کارگاه کلمات اختصاص داده است که عنوان اولیه آن اینگونه آغاز شد “چرا باید فارسی یاد بگیریم؟“.

از جهتی هر گاه بعضی از کلمات و لغات مندرج در کتاب هایی که مطالعه می کردم، برایم ناآشنا بود را هایلات می کردم. که متاسفانه گاه به سراغ معنای آن نرفته ام و جستجوی معنای آنها به فراموشی سپرده شده است.

از قضا، امروز هم در روزنوشته ها تاکید آقامعلم را بر اهمیت دادن به واژه ها و لغات دیدم که خجالت زده شدم از این همه اهمال کاری که در این مدت داشته ام.

بدین ترتیب برای شروع تصمیم گرفتم در این راستا بخشی از زمان روزانه ام را بر روی کلمات و لغات متمرکز شوم و به عنوان یک میکرواکشن در راستای اهمیت دادن و توجه بیشتر به واژگان، کامنتی را به عنوان تمرین در بخش اول کارگاه کلمات شاهین کلانتری عزیز به ثبت رساندم تا متعهد شوم در بخش های بعدی نیز مشارکت داشته باشم.

همچنین تهیه دفترچه ای برای نوشتن لغات، معانی و مترادف های مرتبط و ساختن جمله با استفاده از لغات جدید که در طول روز می شنوم یا می بینم یا مطالعه می کنم، را هم عملی خواهم کرد.