شناخت دنیای کلمات

وبلاگ نویسی را با هدف پرورش تسلط کلامی در پیش گرفته ام. کوشش کرده ام به تدریج و آرام آرام این هدف را محقق سازم.
درس های پروش تسلط کلامی در متمم و مطالعه کتاب، یادداشت های کاغذی و نوشتن های روزانه را در جهت

بیشتر بخوانید