هزینه های رک گویی

آقا معلم عادت دارد مطالب، موضوعات و آنچه برایش آموزنده و جالب است را با ما به اشتراک می گذارد. تازه ترین مطلبی که امروز از او یاد گرفتم مربوط به نحوه مذاکره کردن در حضور یا در غیاب مخاطب و همچنین توجه به موقعیت

بیشتر بخوانید