ایجاد تزلزل در موقعیت موجود

برای حل برخی مسائل کاری گاهی صرفا به پرسیدن سوال از کسی که در یک جمع نامش سر زبان ها افتاده، اکتفا می کردم. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دنیای دیجیتال،  سوالاتم را در موتورهای جستجو رصد می کنم و گاه به سرعت به

بیشتر بخوانید