در باب سفر

چگونه یک سفر را برای خود و همراهان دل انگیزتر کنیم؟

از گذاشتن وسیله و بار اضافی پرهیز کنیم.
استفاده از کوله پشتی جمع و جور
 با هماهنگی و اطلاع رسانی به سایر همسفران برداشتن میوه و تنقلات متنوع و سالم
چنانچه قصد سفر

بیشتر بخوانید