حرکت با برداشتن قدمی هر چند کوچک

تا الان ماه رمضان امسال نسبت به سال های گذشته برایم راحت تر بوده که دلیل آنرا در عادت های خوب و مثبتی می دانم که در طی مدت زمان نسبتاً طولانی بدست آورده ام.
عادت غذا خوردن در حجم کم و مناسب و عادت

بیشتر بخوانید