شکرگزار چه چیزهایی هستید؟

در زندگیتان بیشتر از همه برای چه چیزی شاکر و سپاسگزارید؟
سوال بالا را شاهین کلانتری عزیز در تمرین “فقط سه خط بنویسید” مطرح نموده است. این اولین گام کوچک من در مسیر تمرین پیشنهاد شده توسط اوست. بقیه سوالات و موضوعات متفاوت و متنوعی

بیشتر بخوانید