لحظه نگار- هدیه ای پر مهر

استاندارد

وقتی پشت میز برای مطالعه یا کار با لپ تاپ می نشینم و هر از چندگاهی برای استراحت، زاویه نگاهم را از روی کتاب یا مانیتور تغییر می دهم، نگاهم به دو تابلو نقاشی که بر روی دیوار روبرو خودنمایی می کنند، خیره می ماند. بعضی از هدایا هر چند که مدت زیادی از دریافت آن گذشته باشد باز هم دیدنشان انرژی بخش است و لبخند به لب می آورد.

این دو تا تابلو کار دل و کار دست برادرزاده های نازنینم است که به من هدیه دادند. آن موقع هر دویشان مقطع ابتدایی بودند. نگاه کردن به نقاشی بچه ها، گاه برایم حکم مراقبه را دارد.

تابلویی که بر روی آن گلدانی با  چند شاخه گل لاله ترسیم شده اثر نسترن عزیزم هست و تابلویی که با نیت کشیدن دو شاخه گل بوده و به یک شاخه و نیم ختم شده، کاری از امیرحسین عزیزم (کوچکتر از خواهرش) است.

لازم به ذکر است تاکید کنم فضا کم بوده والا امیر جانم هنرمند چیره دستی است😉