فراق پس از وصال

فراق و جدایی، دوری و منفک شدن با احساسی تلخ و ناخوشایند همراه است.
هر چقدر این رنج بیشتر باشد، می تواند نشان از دلبستگی و صمیمیتی باشد که در نهان خانه اش دارد.
هر نوع جدا شدنی دلهره آور نیست.
فراقی سخت و صعب

بیشتر بخوانید
آسمان روح نواز

وقتی از خانه قدم به بیرون می گذارم. قبل از هر چیزی نگاهم را به آسمان می دوزم. امروز آسمان چه شکلی است و چه حال و هوایی دارد؟ بخاطر ندارم آسمان را در دو روز پشت سر هم، به یک طرح و شکل دیده

بیشتر بخوانید
نوشتن را برگزیدم

برای خلاصی از افکار گنگ و بی سر و سامان
برای رهایی از همهمه و شلوغی محیط اطراف
برای تامل و فکر کردن عمیق
برای ثبت و ماندگاری لحظات شاد و احساسات ناب
برای ساختن با ترجیحات شخصی و به دور از چارچوب و قواعد

بیشتر بخوانید
انگیزه های زندگی

انگیزه هایی برای سیر فراز و فرودهای زندگی:
کتاب و معلمانی که راهنما هستند و می توانیم هر روز از آنها و با آنها یادگیری و آگاهی مان را توسعه دهیم.
دوستانی که در اوقات خوشحالی و هیجان زده گی همراه مان باشند.
و دوستانی

بیشتر بخوانید
کاغذ بالکی

در اینجا می خواهم در رابطه با تجربه خرید یک کتاب با محتوایی خوب و وزن “سبکبال” صحبت کنم.
برای خرید کتاب به همراه دوستم به سمت میدان انقلاب رفتیم. لیست کتاب های مورد نظرم را در برگه ای نوشته بودم و به همراه داشتم.

بیشتر بخوانید
بر پهنه واژگان

در شرایطی که اکثر آدم ها  هنگام صحبت کردن یا ارسال پیام از طریق نرم افزارهای پیام رسان یا حضور در شبکه های اجتماعی، چندان به کلمات و واژه هایی که در جملاتشان بکار می گیرند توجه ندارند، می توانیم با باریک بینی نسبت به

بیشتر بخوانید
ساختن رابطه دوستی

شاخص های یک رابطه دوستی خوب چیست؟
برای حفظ و تقویت یک رابطه دوستی خوب در بلند مدت، چه کارهایی می توانیم بکنیم؟
در پاسخ به دو سوال فوق سعی کرده ام ساخت رابطه دوستی خوب را بدون ترتیب خاص به شرح فهرست ذیل بیان

بیشتر بخوانید
داشتن یا نداشتن

شخصی گفت: تا وقتی داشته ای را که اکثریت دارند، یک نفر نداشته باشد، احتمالاً تاسف می خورد و درد بزرگی را متحمل می شود.
به نظرم چنین نداشتن هایی، دردمند ی ایجاد نمی کند یا لااقل کم اثر می تواند باشد. فکر می کنم

بیشتر بخوانید
مردی در تبعید ابدی

مردی در تبعید ابدی عنوان کتابی از آثار مرحوم نادر ابراهیمی است و بر اساس داستان زندگی ملاصدرای شیرازی صدرالمتألهین نگاشته است.
در این کتاب درخصوص زندگی و شخصیت ملاصدرا و نحوه عملکرد و برخورد ایشان با موانع و چالش های بی شماری که در

بیشتر بخوانید
بی توجهی به اشتباهات

چارت سازمانی نماد چیست؟
آیا سلسله مراتب پستی مشخص شده در چارت های سازمانی پاسخگو نیازهای یک سازمان است؟
از نظر شما در یک چارت سازمانی چه مفاهیمی مورد توجه قرار می گیرد؟
در نگاه کلی به یک چارت سازمانی چه باورهایی مستتر است؟
وقتی

بیشتر بخوانید