بر پهنه واژگان

استاندارد

در شرایطی که اکثر آدم ها  هنگام صحبت کردن یا ارسال پیام از طریق نرم افزارهای پیام رسان یا حضور در شبکه های اجتماعی، چندان به کلمات و واژه هایی که در جملاتشان بکار می گیرند توجه ندارند، می توانیم با باریک بینی نسبت به انتخاب کلمات، لغات و واژگانی که در طول روز استفاده می کنیم وجه تمایزی ایجاد کنیم.

همانطور که قبلاً هم در نوشته ای مستقل (+) بیان داشتم، با نوشتن لغات و واژه هایی که طی مطالعات اخیر داشته ام  قصد دارم دایره لغاتم را افزایش دهم. همچنین علاوه بر مشارکت در کارگاه کلمات دوست خوبم شاهین کلانتری، در اینجا با نوشتن جملات یا پاراگرافی سعی دارم در جهت توسعه و بکارگیری واژه های بدیع فعالانه تر اقدام کنم.

رهیافت:  راه پرداختن به یک مسئله یا موقعیت یا شیوه تفکر درباره آن ها

انسان ها برای بررسی و تحلیل دغدغه های فردی و نیل به اهداف شان، رهیافت متفاوتی را نسبت به یکدیگر دنبال می کنند.

مرهون:گرو داده شده، رهین، مدیون

مدیر با خرسندی اعلام کرد، رشد صعودی فروش محصولات شرکت را مرهون زحمات بی شائبه کارکنان می داند.

درایت: آگاهی داشتن، دانستن

در عصر تکنولوژی بیش از پیش مناسب است والدین با درایت فرزندان شان را راهنمایی کنند.

کسوت: لباس، جامه، پوشاک

او با کسوت زیبنده در محفل دوستان حضور پیدا کرد.

مغموم: غم زده، غمناک، اندوهگین

فردی که بخاطر بیماری فرزندش سخت مغموم بود، بر اوضاع پیش رو چیره شد و به امید بهبود و نتیجه رضایت بخش با تمام توان به راهش ادامه داد.