معجزه نوشتن

معجزه نوشتن را در کدام بخش های زندگی بیشتر تجربه کرده اید؟

گاهی اوقات کارها و یاد آوری های زیادی است که در ذهنم رژه می روند و بخشی از فضای فکری ام را اشغال می کنند. از طریق نوشتن و مکتوب کردن توانستم

بیشتر بخوانید
یک روز ایده آل

یک روز ایده آل از نظر شما چه مشخصاتی دارد؟
یک روز ایده آل می تواند برای هر کسی با توجه به اولویت ها و خواسته هایش، متفاوت از بقیه باشد. یک روز ایده آل برای من روزی است که حداقل  ۸۰ درصد از کارها

بیشتر بخوانید
نقطه پایان مسیر

بخوبی آموختیم و یاد گرفتیم که وضعیت امروزمان حاصل و نتیجه انتخاب های گذشته مان است.
وقتی صدای عجز و ناله، فریاد و فغان و اعتراض و شکایت را از اطراف و اکناف می شنوم، متاسف می شوم و از جهتی به خودم نهیب می

بیشتر بخوانید
نوشتن به همراه یک نوجوان

نوشتن و بخصوص مطالعه کردن را اغلب در محیطی آرام و ساکت انجام می دهم.
وقتی محیط ساکت باشد، معطوف شدن بر کلمات، انتخاب واژ ه ها و ترکیب آنها با هم و ساختن جملات و پاراگراف ها به شکل منسجم تر صورت می پذیرد.
بیشتر بخوانید

در مجاورت طبیعت

آنچه در مجاورت با طبیعت حس کردم.
آسمان چادر سیاه بر سر کشیده و ستاره های درخشان و چشمک زن را در بر گرفته است. در نیمه شب، نگاه به آسمان مملو از ستاره، حیرت آور است.
راه رفتن در جاده، مشاهده انبوه درختان سرسبز

بیشتر بخوانید
وقتی نیچه گریست

“وقتی نیچه گریست” عنوان کتابی است که اخیراً آنرا مطالعه کردم. قبل از مطالعه باز هم عجولانه فکر می کردم فضای کتاب احتمالا خیلی فلسفی باشد و در نتیجه خواندن آن را هر بار به تعویق می انداختم.
بالاخره شروع به مطالعه کردم و با

بیشتر بخوانید
احساس اقتدار

خبر داری یارانه را پرداخت کردند یا نه؟
سوالی است که آخر هر ماه از گوشه و کنار می شنوم. با لبخند اعلام می کنم که اطلاع ندارم. بخاطر تصمیمی که چند سال پیش گرفتم، هر بار احساس شعف درونی ای از این بی خبری

بیشتر بخوانید
تصاعد واژگان

در حین مطالعه کتاب عادت کردم کلمات منفعل را هایلات کنم تا بعد معنای آن ها را جستجو نموده و هنگام نوشتن آنها را بکار گیرم.
برای اینکه در زمینه استفاده و کاربرد واژه های منفعل قدم جدی تری بردارم. تصمیم گرفتم به عنوان یک

بیشتر بخوانید