سورپرایزی دیگر

این بار هم می خواهم درباره ی اتفاق و ماجرایی در محل کارم که باعث غافلگیری ام شد، بنویسم.
در محیط کارم با دو نفر از همکاران در یک اتاق مشغول به کار هستیم. با یکی از آنها حدود ۴ سال می شود که هم

بیشتر بخوانید