موضع گیری در برابر فروپاشی

با چالش ها، مسائل و اختلاف نظر های و تفاوت ها به چه شکلی برخورد می کنیم؟

در تصمیم گیری ها و رفع مشکلات چه مدل ذهنی ای را دنبال می کنیم؟

هر یک از ما با آگاهی از تمام مسائل و مشکلات موجود برای بهتر کردن دنیای اطراف خود چه کار می توانیم بکنیم؟

افراد با سطح شناخت و مدل ذهنی متفاوت نسبت به یکدیگر با مسائل پیش روی شان برخورد می کنند.

پس از شنیدن گله مندی و موضع گیری افرادی که به دلیل برخورد نامطلوب شخصی که واسطه دریافت و انتقال کمک ها به موسسه خیریه بود، اقدام زیر را انجام دادم.

با موسسه خیریه مورد نظر با هدف اطلاع رسانی و انتقال بازخورد اطرافیان تماس گرفتم و بیان کردم که سهم خودمان را در ایجاد فضای ناخوشایند نادیده نمی گیریم اما انتظار داریم شخصی که به عنوان نماینده و واسط میان حامیان و نیازمندان است، برخوردی صبورانه و عامرانه می داشت تا به این شکل در جهت تقویت و افزایش حمایت ها به پیش رویم.

مسئول مربوطه بسیار عذرخواهی نمود. همچنین در تماسی دیگر از طرف آن موسسه، مسئله پیش آمده مجدداً پیگیری و بررسی شد که نهایتاً تعاملی مطلوب صورت پذیرفت.

آنچه پس از ماجرا در ذهنم مرور شد.

افرادی هستند که برای انجام کار خیر یا مشارکت در امور خیریه گاهی بخاطر نگاه سطحی شان، بیشتر مسئله ساز می شوند تا مشکل گشا.

افرادی که به سرعت ناامید می شوند و محیط اطراف خود را اکثر مواقع در هاله ای از تاریکی می بینند.

ما می توانیم به سهم خود، محرک و مشوق و مولد باشیم نه ویرانگر.

می توانیم با کاری کوچک یا حرفی مناسب محیط اطراف را تلطیف دهیم و روشنی بخش و امید دهنده باشیم.

در مواجهه با اشخاصی که با نگاهی سطحی به امور خیریه کمک می کنند و در معرض برخوردی نامطلوب، تصمیم به کاهش مشارکت یا حذف کمک رسانی می شوند. یادآور شویم که هدف اصلی از کمک رسانی، متعالی است. به دلیل مواجهه با مشکلی کوچک که آن هم نتیجه کم کاری شخصی مثل خود ماست بهتر است متوقف نشویم. با اشاره ای کوچک و وزش بادی ناهمسو، بنای نیکویی را بر زمین فرو نریزیم. با بلوغ فکری، از موانع کوچک عبور کنیم و دست در دست یکدیگر با توجه و تمرکز بر دستیابی به هدف غایی و نتیجه اثربخش به حرکت مان ادامه دهیم.

برای آبادانی، ساختن و زیبا زیستن، زحمت و هزینه زیادی باید متحمل شویم تا به تدریج و آرام آرام شاهد به ثمر نشستن تلاش هایمان باشیم.

بر این باورم با مجهز کردن خود به مهارت به تاخیر انداختن لذت ها و خوشی ها و دستیابی به خواسته ها در بخش های مختلف زندگی می توانیم دستاوردهای عظیم تری را تجربه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *