مقایسه کردن با هدف پیش روی

مقایسه کردن را با هدف رشد و اعتلا و توسعه فردی رصد می کنم.

مقایسه کردن توانمندی های امروزم به نسبت گذشته.. مقایسه توانمندی هایم در حال حاضر با توانمندی هایی که در آینده انتظار دارم. مقایسه توانایی هایم در وضعیت موجود به نسبت توانمندی هایی که می توانستم (وضعیت مطلوب) داشته باشم.

مقایسه کردن دانش و توانمندی هایم با دوستانی که آنان نیز دغدغه رشد و توسعه فردی را دارند و برای آن تلاش می کنند. مقایسه راه و روش هایی که هر یک از ما برای نیل به توسعه یافتگی انتخاب می کنیم. مقایسه کردن زاویه دید و نوع نگاه هر یک از ما برای درک بهتر دنیای اطراف مان.

مقایسه کردن نحوه فکر کردن، اندیشیدن، عملکرد، کارایی و گستره ی اثربخشی افرادی که متمایز، الگو و شاخص هستند.

مقایسه کردن منجر به داشتن زاویه دید گسترده و باز و مشاهده طرق متفاوت مواجهه هر فرد با مسائل پیش رو می شود. با مقایسه کردن سعی می کنم برای دستیابی به اهداف خود از روش ها و مسیرهای ساده تری مدد بجویم و از توان و انرژی و امکانات در دسترسم به نحو بهینه بهره برداری کنم.

مقایسه کردن را نوعی ارزیابی و  نیروی محرکه می دانم که به واسطه نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل می توانم یادگیری اثربخش تری را در جهت بهبود کیفیت محیط زندگی فردی، کاری و اجتماعی دنبال کنم.

با بهره گیری از نتایج مقایسه کردن، برای ترمیم شکاف میان وضعیت موجود به نسبت وضعیت مطلوب مورد انتظار، مجدانه همت خواهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *