اصلاحات تدریجی

استاندارد

از میان درس ها و مطالب ارزشمند سایت متمم،  برای من درس های مطرح شده در کارگاه عزت نفس و تحلیل رفتار متقابل، جزو درس های بسیار کاربردی در زندگی و محیط کار بوده است. به همین خاطر برای بهره مندی بیشتر از این درس ها، در فواصل مختلفی به مرور مجدد آنها می پردازم.

در حین مطالعه و مرور، متوجه می شدم که بعضی نکات را به فراموشی سپردم یا اینکه در بکارگیری آنها اهمال کاری کردم. به هر حال بر این باور هستم  که  لازمه اصلاح، تغییر و بهبود عملکردمان، تمرین و تکرار منظم، آگاهانه و مستمر است تا به تدریج بتوانیم شاهد درونی شدن مدل ذهنی مفید تر باشیم.

یکی از مواردی که فراموش کرده بودم، مربوط به نحوه برخورد و مواجهه با قضاوت های دیگران می شد که در فایل صوتی عزت نفس به آن اشاره شده بود:

  • برای موضوعاتی که برایتان مهم است بحث و چانه زنی نکنید. در موضع پذیرش قرار بگیرید و انتقاد و اتهام در این رابطه را بپذیرید. چه بساهزینه آن کمتر از بحث کردن و دفاع کردن است. هر کلمه که بحث می کنید عین سوهان روح خود را آزار می دهید و مستهلک می شوید و یا صحبت هایی می کنید که در شان شما نیست.

با نوشتن این مورد در اینجا، قصد دارم آنرا به ذهن بسپارم و نسبت به تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از هدر رفت توان و انرژی، دقت بیشتری به عمل آورم.