عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران

اخیراً مطالعه کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران اثر دکتر سریع القلم را به پایان رساندم. این کتاب هدیه ارزشمند و نابی بود از طرف دوست خوبم یاور مشیرفر که مرا به یادگیری بیشتر در زمینه توسعه یافتگی دعوت کرد.
آقای دکتر سریع القلم

بیشتر بخوانید
زندگی در بستر امید

نکات و بهانه هایی برای زیستن و زندگی امیدوارانه:

پیش قدم شدن با رویی گشاده در جهت پاسخ گویی به کسی که در حالت سردرگمی و ابهام به جستجوی راهنمایی و یافتن پاسخی برای سوالش هست.
توجه به محیط اطراف و پرهیز از بی

بیشتر بخوانید
مقایسه کردن با هدف پیش روی

مقایسه کردن را با هدف رشد و اعتلا و توسعه فردی رصد می کنم.
مقایسه کردن توانمندی های امروزم به نسبت گذشته.. مقایسه توانمندی هایم در حال حاضر با توانمندی هایی که در آینده انتظار دارم. مقایسه توانایی هایم در وضعیت موجود به نسبت توانمندی

بیشتر بخوانید
استفاده حداکثری از سلامت

“سلامت یعنی احساس وجدی سوزان: وجد قامت برافراشتن، و احساس آسودگی از حرکت استخوان های تن”            دوریس لسینگ    Doris Lessing
جنب و جوش، تحرک داشتن، پویایی، سر زندگی، برنامه ریزی، استفاده بهینه از منابع، ارزشمند دانستن وقت و زمان، نهایت استفاده از توان و

بیشتر بخوانید
موضع گیری در برابر فروپاشی

با چالش ها، مسائل و اختلاف نظر های و تفاوت ها به چه شکلی برخورد می کنیم؟
در تصمیم گیری ها و رفع مشکلات چه مدل ذهنی ای را دنبال می کنیم؟
هر یک از ما با آگاهی از تمام مسائل و مشکلات موجود برای

بیشتر بخوانید
سورپرایزی دیگر

این بار هم می خواهم درباره ی اتفاق و ماجرایی در محل کارم که باعث غافلگیری ام شد، بنویسم.
در محیط کارم با دو نفر از همکاران در یک اتاق مشغول به کار هستیم. با یکی از آنها حدود ۴ سال می شود که هم

بیشتر بخوانید
حرفه ای بودن پایان ندارد

در اینجا قصد دارم راجع به حواشی و نکات آموزنده در روز بازنشستگی یکی از همکارانم بنویسم.
یکی از همکاران خوب مان به نقطه بازنشستگی رسید و پس از سال ها زحمت و تلاش تصمیم به اعلام پایان کارش در شرکت گرفت. جشن کوچکی جهت

بیشتر بخوانید